Učiteľky a triedy

1. trieda

Renáta Bederková

Učiteľka

Darina Kuklicová

Učiteľka

1.png
Telefón do triedy:
02/45 245 102

2. trieda

Jana Zalková

Učiteľka

Emília Chmelová

Učiteľka

2.png
Telefón do triedy:
0904 573 455

3. trieda

Ivana Kucharová

Učiteľka

Bc. Kristína Mezzeiová

Učiteľka

3.png
Telefón do triedy:
0911 648 420