Učiteľky a triedy

1. trieda - Motýliky

Emailová adresa do triedy:
sona.eva.motyliky4@gmail.com

Mgr. Soňa Pellerová 

- vysokoškolské II. stupňa v oblasti sociálnych vied
- SPS- učiteľstvo pre MŠ a ŠK
- SPS- zdravotná sestra

Ďalšie vzdelávania:
- Agresivita a agresívne správanie detí-2020
- Školenie GDPR- september 2019
- Predčitatelská gramotnosť -2013 

Mgr. Janka Škodová

Prístup a práca s hyperaktivnym dieťaťom -Pro Solutions
Rozvíjajúce hry pre najmenšie deti - Pro Solutions
Špiralna stabilizácia -uplatnenie pre liečbu porúch pohybového aparátu s dôrazom na chrbticu
Oblasť aktivity každodenného života, senzomotoricky materiál a montessori filozofia zameraná na deti od 0 do 6 rokov -Centrum holistickeho vzdelávania
Kreatívne tvorenie - Stiefel Eurocart
Workshop Vesmír - Inšpirácia
Artefiletika v materskej škole -Nervuška Arte
Matematika -kocky cukru - Inšpirácia
Muzikoterapia - inšpirácia
Syndróm vyhorenia učiteľov - V lavici s.r.o.
Logopedicka chvilka v materskej škole - v lavici s.r.o.
Ako v triede vysvetliť pravidlá tak aby ich rešpektovali všetky deti - Pro Solutions
Poviem ti to farbou - Nervuska Arte
Detské folklórne žánre ba zvykoslovne prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej expresie detí predškolského a mladšieho školského veku - Aktualizačné vzdelávanie - Inšpirácia
Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách - Aktualizačné vzdelávanie - Stiefel Eurocart 

2. trieda - Ježkovia

Emailová adresa do triedy:
zuzka.ivka.jezkovia3@gmal.com

Učiteľ

informácie budú čoskoro doplnené. 

Karin Áčová

Pedagogická a sociálna akadémia Bullova Bratislava - 10 rokov praxe

Školenia:
2017
1) Aktualizačné vzdelávanie – Rozvoj predčiteľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní
2) Inovačné vzdelávanie – Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
2018
1)Aktualizačné vzdelávanie – Dieťa a hudba, pohyb a hra
2) Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
Hra na hudobný nástroj – klavír
Výtvarný krúžok Pastelka pri Materskej škole Rovinka (2017-2019) zameraný na rozvoj detskej tvorivosti a schopnosti sebavyjadrenia výtvarnými prostriedkami – farbou a tvarom  

3. trieda - Včielky

Emailová adresa do triedy:
silvia.hanka.vcielky2@gmail.com

Silvia Greškovičová

- Pedagogická a sociálna akadémia -učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
- prax 17 rokov

Ďaľšie vzdelávania :
- Rozvoj predčitatelskej gramotnosti v predprimarnom vzdelavani
- Zippyho kamaráti
- kreslenie v programe Tux paint
- Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
- predčitateľská gramotnosť v mš
- tanečná príprava
- Školenie GDPR- september 2019

Veronika Horníková

- SVŠ - gymnázium
Stredná pedagogická škola v Modre pre MŠ,
- prax 43 rokov  

Mgr.Iveta Stranovská

UK Prírodovedecká fakulta – humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve 2. Stupeň
SPŠ- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
1. Atestácia - 2020 

Ďalšie vzdelávania:
Písaná reč a práca s knihou trocha inak - príprava prediktabilnej knihy - jún 2020
Ako v triede vysvetliť pravidlá tak, aby ich rešpektovali všetky deti - 2020
Školenie GDPR február 2020
Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole - 25.11.2017
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula – 23.10.2017
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese – 29.11.2017
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní - 12.10.2017
Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní - 19.05.2017
Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách   

4. trieda - Lienky

Emailová adresa do triedy:
edita.ivana.lienky@gmail.com

Ivana Uhrínová

- Pedagogická a sociálna académia-učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:
Aktualizačné vzdelávanie:
- Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatelských zručnosti žiakov na základnej škole
- Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní
- certifikát Tréner 1.stupna - FTVŠ
- certifikát Inštruktor ZUMBA FITNESS, ZUMBA KIDS, AEROBIC, EMS SYSTEM MIHA BODYTECH 

Edita Molnárová

- Stredná odborná škola pedagogická
- prax 17 rokov

Ďalšie vzdelávania:
- lektor tanečnej a pohybovej prípravy detí
- lektor detský aerobic
- certifikát Ako sa stať úspešným trénerom
- certifikát Edukačno - Inšpiratívny maratón
- certifikát Hravá matematika Čísla a vzťahy
- certifikát Deti a žiaci s ADHD a poruchami autistického spektra
- Školenie GDPR   

© Copyright 2020 EE - All Rights Reserved