Odhlasovanie detí zo stravy je od 7.30 do 8:00 hod. na tel. čísle - 02 4524 6488

1

Kuchyňa

vedúca školskej jedálne --- 
hlavná kuchárka  --- Jarmila Baňovičová 
pomocná kuchárka --- Eva Kovačičová
tel.: 02/45246488 
email: jedalenbodvianska@gmail.com

2

Účet školskej jedálne

 SK27 0200 0000 0043 4021 3051

3

Podmienky  

V prípade neodhlásenia dieťata, úhrada bude započítaná tak, akoby sa stravovalo.
STRAVA SA PLATÍ MESIAC VOPRED.
DÁTUM ÚHRADY JE s pravidla do 5teho v mesiaci.

© Copyright 2020 EE - All Rights Reserved