Healthy Food

Odhlasovanie detí zo stravy je od 7.30 do 8:00 hod. 

Kuchyňa

ŠJ Bodvianska:

vedúca školskej jedálne --- Dana Adamková
hlavná kuchárka  --- Jarmila Baňovičová 
pomocná kuchárka --- Eva Kovačičová

tel.: 02/45246488 
email: jedalenbodvianska@gmail.com

ŠJ Šíravská:

hlavná kuchárka  --- Jana Šichmanová 
pomocná kuchárka --- Anna Závadová

tel.: 02/45245102 

Účet školskej jedálne

Účet jedáleň MŠ Bodvianska: SK27 0200 0000 0043 4021 3051

Účet jedáleň MŠ Šíravská: SK 41 0200 0000 0044 0024 4256

Podmienky 

V prípade neodhlásenia dieťata, úhrada bude započítaná tak, akoby sa stravovalo. 
STRAVA SA PLATÍ MESIAC VOPRED. 
DÁTUM ÚHRADY JE s pravidla do 5teho v mesiaci.

mbr-1024x681_edited.jpg