Rada školy

Rada školy MŠ Bodvianska 4, 821 07, Bratislava šk. rok 2020/2021

Meno a priezviskoe-mail  funkcia
Mgr. Rastislava Mihóková
rastislava.mihokova@gmail.com Zvolená zástupkyňa rodičov - podpredseda Rady školy 
Bc. Lucia Dúbravská
lucka.dubravska@gmail.com Zvolená zástupkyňa rodičov
Monika Oravcová 
monika.bastakova@gmail.com Zvolená zástupkyňa rodičov
JuDr. Andrej Gregušgregus.andrej@gmail.comZvolený zástupca rodičov 
Martina Čermákovám.cermakova@msbodvianska.sk
Zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
Edita Molnárováe.molnarova@msbodvianska.sk
Zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
Silvia Greškovičovás.greskovicova@msbodvianska.skZvolený zástupca pedagogických zamestnancov - predseda Rady školy
PhDr. Eva Samolejová, MPH  eva.samolejova@gmail.comPoverená zástupkyňa mestskej časti Vrakuňa 
Ing. Zuzana Schwartzovázuzana.schwartzova@vrakuna.sk
Poverená zástupkyňa mestskej časti Vrakuňa
JUDr. Ing. Marek Zajíček  marek.zajicek@gmail.comPoverený zástupca mestskej časti Vrakuňa
 JUDr. Marcel Borisakboris@akboris.skPoverený zástupca mestskej časti Vrakuňa

Štatút rady školy pri materskej škole Bodvianska 4, 821 07, Bratislava šk. rok 2020/2021

© Copyright 2020 EE - All Rights Reserved