Zelený certifikát
Naše pracoviská sa od roku 2020 zapájajú do projektu Zbierame použité batérie so Šmudlom, cez spoločnosť SEWA. Za odovzdaný elektro-odpad a použité batérie v roku 2021 sme získali Zelený certifikát a logo.


Toto logo je potvrdením, že naše pracoviská pristupujú zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením elektro-odpadov.


Tento rok sa nám podarilo zrealizovať pre deti aj interaktívnu prednášku na tému eko-výchovy. V zbieraní použitých batérií pokračujeme aj naďalej a teší nás, že prispievame k ochrane životného prostredia a vedieme k tomu aj naše deti.