Zdravé očká už v MŠDňa 16.3. 2022 (streda ) sa v našej materskej škole bude konať preventívne vyšetrenie zraku bezdotykovým prístrojom PLUSOPTIX.


Toto vyšetrenie má diagnosticko-informatívny charakter.