Zatvorenie triedy - MŠ BodvianskaVážení rodičia,

1.trieda MŠ Bodvianska,


z dôvodu práve nahláseného pozitívneho testu dieťaťa vo Vašej triede, idú deti do 5 dňovej karantény. Deň kontaktu sa počíta ako deň 0. Karanténa pre deti trvá do 15.2.2022 vrátane.


Deti, ktoré majú výnimku z karantény (https://www.msbodvianska.sk/post/v%C3%BDnimky-z-karant%C3%A9ny) a budú navštevovať materskú školu, musia toto tlačivo predložiť cez e-dupage v časti vyhlásenia a nahlásiť triednej učiteľke prostredníctvom e-mailu na adresu: sona.pellerova@gmail.com. Pre deti sme zabezpečili náhradnú triedu, ktorú budú navštevovať a prihlásime ich na stravu. Čestné vyhlásenie o ukončení izolácie po samoteste, predkladá rodič vo vytlačenej forme.


Ostatné deti sú zo stravy automaticky odhlásené do konca karantény.

1.trieda po 5. dňovej karanténe bude v prevádzke opäť od 16.2.2022


Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie školy.