Zatvorená trieda - MŠ BodvianskaVážení rodičia,


z dôvodu nahláseného pozitívneho testu dieťaťa v 3. triede MŠ Bodvianska, idú deti do 5 dňovej karantény od posledného kontaktu. Karanténa sa počíta od posledného kontaktu t.j. od stredy 2.2.2022, alebo od štvrtka 3.2.2022 do 7.2.2022 vrátane. Všetky deti, môžu do materskej školy nastúpiť utorok 8.2.2022, za predpokladu, že budú zdravé!


Deti, ktoré majú výnimku z karantény a budú navštevovať materskú školu, musia toto tlačivo predložiť cez e-dupage v časti vyhlásenia a nahlásiť učiteľke: olga.barcsayova1@gmail.com., pre deti bude zabezpečená náhradná trieda a prihlásime ich na stravu.

Ostatné deti sú zo stravy automaticky odhlásené.


Ďakujeme za pochopenie