Zatvorená trieda - MŠ ŠíravskáVážení rodičia, z dôvodu pozitívneho testu dieťaťa vo Vašej triede, idú deti do 5 dňovej karantény. Deň kontaktu sa počíta ako deň 0. Karanténa pre deti trvá do 13.2.2022 vrátane.

Deti, ktoré majú výnimku z karantény (https://www.msbodvianska.sk/post/v%C3%BDnimky-z-karant%C3%A9ny) a budú navštevovať materskú školu, musia toto tlačivo predložiť cez e-dupage v časti vyhlásenia a nahlásiť triednej učiteľke prostredníctvom e-mailu na adresu: siravska8@gmail.com.

Pre deti sme zabezpečili náhradnú triedu, ktorú budú navštevovať do konca tohto týždňa a prihlásime ich na stravu.

Čestné vyhlásenie o ukončení izolácie po samoteste, predkladá rodič vo vytlačenej forme.


Ostatné deti sú zo stravy automaticky odhlásené do konca týždňa.

1.trieda predškolákov po 5. dňovej karanténe bude v prevádzke opäť od 14.2.2022 Ďakujeme za pochopenie. Vedenie školy.