Veselý plot

V piatok 11.6. 2021 prebiehala v BA najväčšia dobrovoľnícka firemná akcia NAŠE MESTO 2021 pod záštitou Nadácie Pontis.


Naša materská škola sa zapojila s veľkým úspechom. Chceli by sme sa týmto poďakovať zamestnancom SLOVNAFT a.s. , ktorí v rámci tejto peknej akcie prišli pomôcť s čistením a maľovaním plotu v našej materskej škole.


Zároveň patrí veľké ďakujeme aj dobrovoľníčke, ktorá pripravila občerstvenie a našim zamestnancom, ktorí pomáhali pri príprave a realizácii akcie.