Veľa šťastia v žiare svetiel stromčeka,

aby láska zavítala aj do Vášho domčeka.

Na Vianoce mnoho radosti, v novom roku žiadne starosti, vám želá

Kolektív MŠ Bodvianska