Výnimky z karantényVýnimku z karantény si môžu uplatniť žiaci/deti ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku:


1. Ag samotestu a po ukončení izolácie, ktorá bola pod dohľadom všeobecného lekára pre deti a dorast (rodič predkladá pri opätovnom nástupe dieťaťa „Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu, slúži aj ako predloženie uplatnenia výnimky z karantény).

2. Ag testu vykonaného v MOM alebo u všeobecného lekára pre deti a dorast (rodič predkladá tlačivo oznámenie o výnimke z karantény).

3. PCR testu (rodič predkladá tlačivo oznámenie o výnimke z karantény).

4. kompletne zaočkovaní žiaci/deti (rodič predkladá tlačivo o výnimke z karantény) .


Oznámenie o výnimke z karantény
.docx
Download DOCX • 25KB

Čestné vyhlásenie o ukončení izolácia po pozitívnom samoteste
.docx
Download DOCX • 16KB