Výmena prasknutého rozvodu TÚV, SV a práce s tým spojené v objekte MŠ Šíravská 8, Bratislava


Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s
.
Download • 920KB

Príloha č
. 1_Identifikačné údaje uchádza
Download 1_IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZA • 20KB

Príloha č. 2_Výkaz-výmer
.xlsx
Download XLSX • 72KB

Prloha-.3-NvrhRmcovdohoda
.docx
Download DOCX • 83KB

Príloha č
. 4_Návrh na plnenie kritérií (
Download 4_NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ ( • 22KB

Príloha č. 5_Vyhlásenie uchádzača
.docx
Download DOCX • 24KB