USMERNENIE

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zo dňa 08.11.2020

1 . Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu ostáva v povinnej 10- dňovej izolácii.

2. V prípade negatívneho testu je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

3. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením výnimky , v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

Pri nástupe detí do MŠ, ktoré prichádzajú z červených okresov je potrebné priniesť vyplnené nové tlačivo o bezinfekčnosti.

USMERNENIE
.pdf
Download PDF • 494KB