Rozlúčka s predškolákmi

Keď sa skončí leto a nadíde jeseň,

budeme si spievať septembrovú pieseň.

Nás privíta škôlka známa a vás zasa školská brána.

Začnú sa vám chvíle žiacke,

možno stretneme sa na prechádzke.


Nech vás ceruzky poslúchajú.