Prijímanie detí na školský rok 2021/2022

Milí rodičia,

v prílohách nájdete oznámenie o termíne zápisu a podmienkach prijímania detí pre šk. rok 2021/2022.

Zápis do MŠ (1) (1)
.docx
Download DOCX • 16KB


VZN č. 6-2020-rajonizácia MŠ
.pdf
Download PDF • 219KB

Povinné predprimárne zvdelávanie pre 5 r
.
Download • 15KB