Prijímanie detí na školský rok 2021/2022

Milí rodičia,

v prílohách nájdete oznámenie o termíne zápisu a podmienkach prijímania detí pre šk. rok 2021/2022.

Prihlasuje sa elektronicky na nasledujúcom linku : https://msbodvianska.edupage.org/register/?

Zápis do MŠ (1)
.docx
Download DOCX • 17KB

VZN č. 6-2020-rajonizácia MŠ
.pdf
Download PDF • 219KB

Povinné predprimárne zvdelávanie pre 5 r
.
Download • 15KB© Copyright 2021 EE for MŠ Bodvianska 4, Bratislava - All Rights Reserved