Prevádzka materskej školy od 8.3.2021


Pri nástupe do materskej školy prosím predložte:

  1. Potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu resp. potvrdením o prekonaní ochorenia Covid -19. (k nahliadnutiu)

  2. Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov


18927 (1)
.docx
Download DOCX • 24KB


Ak počas dochádzky dieťaťa bude v blízkom okolí niekto s pozitívnym výsledkom na ochorenie Covid -19 je potrebné nám to bezodkladne oznámiť aj počas víkendu. info@msbodvianska.sk


Mgr. Iveta Stranovská - riaditeľka materskej školy