Prevádzka materskej školy od 15.3. 2021

Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné predložiť:


  1. Potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní resp. potvrdením o prekonaní ochorenia Covid -19 alebo preukazom o očkovaní vakcínou 14 dní po druhej dávke.

  2. Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

  3. Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

  4. 2 ks rúška pre dieťa (1 ks na doobeda, 1 ks poobede)


Ak počas dochádzky dieťaťa bude v blízkom okolí niekto s pozitívnym výsledkom na ochorenie Covid -19 je potrebné nám to bezodkladne oznámiť aj počas víkendu. info@msbodvianska.sk

Mgr. Iveta Stranovská - riaditeľka materskej školy


čestné vyhlásenie
.docx
Download DOCX • 24KB