Prevádzka materskej školy od 15.3.2021

Vážení rodičia,

na základe Covid automatu a rozhodnutia zriaďovateľa po porade s riaditeľkami škôl, mestská časť dala súhlas na otvorenie materskej školy v termíne od 15.03.2021. Podmienkou nástupu dieťaťa je negatívny výsledok testu jedného rodiča dieťaťa žijúceho s ním v spoločnej domácnosti.

V závislosti od záujmu rodičov a personálnych možností materskej školy je predpoklad, že deti nebudú vo svojej triede, ale budeme vytvárať skupiny

detí podľa zisteného počtu.

Aby sme vedeli zabezpečiť plynulý chod materskej školy, prosíme vás o odpoveď na nasledujúcu otázku v termíne do 10.3.2021 (streda) do 20,00 hod.:


---- moje dieťa nastúpi do materskej školy


---- moje dieťa nenastúpi do materskej školy

(bez nároku na pandemickú OČR)


Rodičia detí, ktorí od 15.3. 2021 nastúpia do materskej školy majú možnosť sa prísť otestovať v sobotu a v nedeľu (13. – 14.03.2021) na ZŠ Žitavská.