Prevádzka materskej škole od 19.4.2021

Vážení rodičia,

od 19.04.2021 sú v platnosti vyhlášky RÚVZ 175/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest a 187/2021 RÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Týmito vyhláškami sa budeme riadiť. Deti v materskej škole nebudú nosiť rúška, iba jednotlivci na žiadosť rodiča. Každé dieťa musí mať v skrinke jedno - dve rúška (v prípade potreby). Naďalej platí v školstve - 7 dňové testovanie, predkladanie vyhlásenia - s výnimkami podľa vyhlášky 187/2021. Vzhľadom na množstvo podnetov rodičov detí oznamujeme nasledovné: Prevádzková doba je naďalej od 07:00 do 16:30 hod, nakoľko ešte nie je možné vytvárať zberné triedy. Na základe pokynov ministerstva školstva: materská škola zabezpečí ucelené kolektívy detí v triedach a zruší triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried („zberné" triedy). (zdroj manuál pre MŠ).

https://www.minedu.sk/data/att/17695.pdf - str. 5.


Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné predložiť:

  1. Potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní resp. potvrdením o prekonaní ochorenia Covid -19 alebo preukazom o očkovaní vakcínou 14 dní po druhej dávke.

  2. Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

  3. Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa19262
.docx
Download DOCX • 24KB


bezinfekcnost (4)
.rtf
Download RTF • 52KB

Ak počas dochádzky dieťaťa bude v blízkom okolí niekto s pozitívnym výsledkom na ochorenie Covid -19 je potrebné nám to bezodkladne oznámiť aj počas víkendu. info@msbodvianska.sk