Prevádzka MŠ počas veľkonočných sviatkov 2022Oznamujeme rodičom, že počas veľkonočných školských prázdnin bude na pracoviskách MŠ Bodvianska 4, Bratislava a jej elokovanom pracovisku Šíravská 8, Bratislava prerušená prevádzka.


Prevádzka materskej školy bude prerušená dňa 14.4.2022 štvrtok a 19.4.2022 utorok. Dňa 15.4.2022 piatok a 18.4.2022 pondelok je materská škola mimo prevádzky z dôvodu štátneho sviatku, resp. dňa pracovného pokoja. Prevádzka materskej školy pokračuje 20.4.2022. Počas všetkých týchto dní sú deti automaticky odhlásené zo stravy.

S prianím pekného dňa Mgr. Iveta Stranovská riaditeľka materskej školy