Prevádzka MŠ od 1.7.2021


- prevádzka materskej školy bude od 6:30 do 16:30

- deti z elokovaného pracoviska MŠ Šíravská búdu umiestnené na MŠ Bodvianska