Prerušená prevádzka

Materská škola Bodvianska 4 (z technických príčin) a elokované pracovisko Šíravská 8 majú prerušenú prevádzku. Deti rodičov z kritickej infraštruktúry navštevujú Materskú školu Hnileckú.

O nástupe detí Vás budeme informovať.