Prerušená prevádzka

V súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ zo dňa 11.12.2020 bude prerušená prevádzka materskej školy v období od 21.12. 2020 - 08.01.2021.

Nástup detí do materských škôl je 11.1.2021