Predčasné zaškolenieVážení rodičia,


radi by sme Vás informovali, že od marca do konca mája bude v poradni CPPPAP prebiehať individuálne komplexné vyšetrenie školskej spôsobilosti pre deti, ktoré vyšli v depistáži nedostatočne zrelé alebo pre deti, ktorých rodičia ich chcú predčasne zaškoliť. V prílohe prikladáme oznam o tomto vyšetrení.


Vedenie školy


CPPPAP šz 2022 pre rodičov (3)
.doc
Download DOC • 82KB