Príspevok 2% z daní 

Milí rodičia,

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o podporu činnosti v našich výchovno-vzdelávacích inštitúciách formou príspevku 2 % z daní

Dole uvedené formuláre Vám pomôžu poukázať 2% z vašej dani z príjmu.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť našu činnosť.

Tlačivá nájdete v sekcií Občianske združenia alebo dole pod príspevkom.


Kolektív MŠ Bodvianska a MŠ Šíravská

2% MŠ Bodvianska
.pdf
Download PDF • 216KB

2% MŠ Šíravská
.pdf
Download PDF • 160KB