Pokyny pre predškolákov pri pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávaniaVážení rodičia,


ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania (tzv. odklad) v materskej škole aj po dovŕšení veku - 6 rokov, prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu.

Od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.


Ak rodič má pochybnosti o tom, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť a zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ, zákonný zástupca informuje riaditeľku materskej školy. Riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva. Zákonný zástupca osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia. Informácie a kontakt na pani psychologičku Mgr. Danielu Kováčikovú, ktorá má na starosti naše pracoviska(v prílohe).


Dôležité termíny


Podať podnet do zo strany zákonného zástupcu – do konca apríla 2022

Podanie žiadosti riaditeľovi MŠ – do 15.mája 2022

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia PPV vydáva riaditeľ MŠ do – 15.júna 2022


Pre pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ rodič predkladá


1. Písomná žiadosť – originál s podpismi (v prílohe)

2. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP)

3. písomný súhlas pediatra(v prílohe)

4.informovaný súhlas zákonného zástupcu (v prílohe)


Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ, nakoľko rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku.Mgr. Iveta Stranovská

riaditeľka školy


Informovaný súhlas rodiča PPV
.docx
Download DOCX • 16KB

ziadost_o-pokracovanie PPV
.docx
Download DOCX • 16KB

CPPPAP šz 2022 pre rodičov
.doc
Download DOC • 82KB

písomný súhlas pediatra PPV
.docx
Download DOCX • 14KB