OZNAM - zmena termínu
Vážení rodičia predškolákov MŠ Šíravská,


depistáž školskej spôsobilosti pre predškolákov, sa presúva na 1.2.2022.