Oznam o prijímaní detí do MŠRiaditeľstvo Materskej školy, Bodvianska 4, Bratislava oznamuje,


že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023 bude prijímať začiatkom mája 2022.


Predpokladaný termín 09.-12. máj 2022.


Bližšie informácie budú poskytnuté priebehu mesiaca marec 2022.