Zápis detí do MŠ
Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vrakuňa pre školský rok 2022/2023


Oznam - podanie prihlášok 2022
.doc
Download DOC • 46KB