Oznam o nástupe detí do MŠ od 22.2.2021

Milí rodičia,

pri nástupe vášho dieťaťa od 22.2. do materskej školy je potrebné priniesť

- podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa


bezinfekcnost
.rtf
Download RTF • 52KB

- rodič predloží čestné vyhlásenie o absolvovaní testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní


18665
.docx
Download DOCX • 23KB

- zákonný zástupca sa preukáže pri odovzdávaní dieťaťa negatívnym testom nie starším ako 7 dní, resp. potvrdením o prekonaní Covid - 19.

- 2 kusy rúška pre dieťa

Ak počas dochádzky dieťaťa bude v blízkom okolí niekto s pozitívnym výsledkom na ochorenie Covid -19 je potrebné nám to bezodkladne oznámiť.

Mgr. Iveta Stranovská - riaditeľka poverená riadením