Oznamod 1.5.2022 nadobúda účinnosť VZN č.2/2022 zo dňa 26.4.2022, ktoré určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.


Výška stravnej jednotky 1,54€/deň.VZN_22022 strava
.pdf
Download PDF • 2.46MB