OZNAM

Zákaz vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu dôvodu ochrany života a zdravia v období od 8.11. 2020 do 15. 11.2020

podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov

e10ce3_285a912f1ebb48cebd21a6c2ad88415b
Download • 460KB