Ospravedlnenie dochádzky

Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“

od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení.

OSPRAVEDLNENIE DOCHÁDZKY pre deti pre ktoré je PPV povinné

Rodič môže v školskom roku 2021/2022 svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťa z dôvodu ochorenia u triednej učiteľky na 5 po sebe vyučovacích idúcich dní.

Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“

od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení.

Materská škola sa riadi „školským semaforom“,

ktorý zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole

Má 3 úrovne: zelená, oranžová, červená

https://www.minedu.sk/data/att/20922.pdf?fbclid=IwAR1mYtQtOb0RMD_l-HL1oz5rKoqsk6Aviam4eC3nejD0hc6lHa5sdXA_bIM


Vedenie MŠ Bodvianska