Nové opatrenia od 28.2.2022Vážení rodičia,

Od pondelka 28. februára platia nové opatrenia a individuálna izolácia

Izolácia–Izoluje sa iba pozitívne dieťa/osoba, pričom zvyšok triedy ostáva v MŠ.

Karanténa – Do karantény ide dieťa/osoba iba vtedy, ak bolo v kontakte s pozitívne testovanou osobou a má príznaky ochorenia. Kontaktuje svojho lekára.

Pri nástupe dieťaťa – (napr. po prázdninách), alebo ak chýba dieťa viac ako tri dni (vrátane víkendu – napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Prehlásenie o bezpríznakovosti (E-dupage, alebo vytlačené).

Pri vstupe návštevníka – návštevník sa preukazuje Prehlásením bezpríznakovosť pre návštevníka (E-dupage, alebo vytlačené).

Aktualizovanú verziu školského semafóru nájdete na: https://www.minedu.sk/data/att/22310.pdf

V prípade pozitivity dieťaťa je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi!


Vedenie školy