Nástup detí do MŠ 10.1.2022
Vážení rodičia,

všetkým Vám želáme všetko dobre v Novom roku!


Informácie k nástupu od 10.01.2022 MŠ Bodvianska a MŠ Šíravská

Od pondelka deti nastupujú do materskej školy tak ako doteraz. Prevádzka materskej školy začína od 6.30 hod. do 16.30 hod. bez zberných tried. Materská škola sa bude riadiť školským semaforom. Ak budú deti v triede definované ako úzke kontakty, trieda ide do karantény. Podľa aktuálneho školského semafora sa krúžky v MŠ nerealizujú.

Pri nástupe do materskej školy je potrebné priniesť vyplnené tlačivá:

-bezinfekčnosť dieťaťa (pre dieťa),

-bezpríznakovosť dieťaťa (pre dieťa),

-bezpríznakovosť návštevníka (zákonný zástupca)

Ráno učiteľka vykoná ranný filter a meranie teploty, preto Vás žiadame o trpezlivosť pri odovzdávaní detí do MŠ. V prípade, že dieťa neprejde ranným filtrom, nebude do MŠ prevzaté. Prosíme Vás o dodržiavania pokynov pre návštevníkov a vstup osôb do priestorov MŠ vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. Do materskej školy vstupuje s dieťaťom jeden zákonný zástupca (ráno aj popoludní), v priestoroch MŠ sa rodičia detí zdržiavajú len na nevyhnutný čas – maximálne 10 minút.

S pozdravom Mgr. Iveta Stranovská

riaditeľka materskej školy, ďakujeme za spoluprácu