Mikuláš

6. december - vždy v tento deň (nielen) deti netrpezlivo čakajú na príchod Mikuláša, ktorý má pre nich každoročne pripravené darčeky. Určite si našli nejaké darčeky doma hneď ako vstali, ale možno v kútiku srdiečka dúfali, že im niečo Mikuláš prinesie aj do materskej školy. Mikuláš nezabudol navštíviť ani materskú školu. Deti za pekné básničky a pesničky dostali sladký balíček.


Vitaj, vitaj Mikuláš

vitaj medzi nami!

Prišli sme ťa pozdraviť

veselými hrami.


Ty nám za to ukážeš,

čo v tom koši máš.

Vitaj, vitaj z ďaleka -

Vitaj Mikuláš.