Materská škola od 26.4.2021

Vážení rodičia,


Pri nástupe do MŠ od 26.4.2021 je naďalej potrebné predložiť:

  • Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov aktualizované tlačivo Príloha 11a (každých 7 dní) – stiahnuť môžete :

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/ (pôvodné tlačivo 11a je ešte možné použiť pondelok 26.04.2021)

  • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (pri neprítomnosti dieťaťa viac ako 3 dni)

Ak počas dochádzky dieťaťa bude v blízkom okolí niekto s pozitívnym výsledkom resp. s príznakmi na ochorenie Covid -19 je potrebné nám to bezodkladne oznámiť aj počas víkendu. info@msbodvianska.sk


Vedenie školy