Materská škola od 15.2

V zmysle stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zo dňa 5.2.2021 s odporúčaním neotvárať všetky školy na území okresu a po zasadnutí krízového štábu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa dňa 11.2.2021, zostávajú materské školy zatvorené.


Do MŠ budú chodiť deti, ktoré ju navštevovali minulý týždeň, ak sa rodičovi nezmenila povaha práce.