Materská škola od 8.4. a 12.4.2021

Na základe rozhodnutia RÚVZ zo dňa 25.3.2021 sa skončila karanténa pre Materskú školu Bodvianska 4, Bratislava dňa 7.4.2021.


Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude z personálnych dôvodov prevádzka materskej školy prerušená od 08.04.2021 do 16.04.2021. Predpokladaný nástup detí do materskej školy je 19.04.2021.


V prípade akejkoľvek zmeny budete ihneď informovaní.