top of page

Letná prevádzka - zmenaOZNAM o zmene letnej prevádzky Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava a jej elokovaného pracoviska Šíravská 8, Bratislava počas školských letných prázdnin v šk. roku 2021/2022

Z dôvodu vysokého počtu prihlásených detí na mesiaci júl bude v prevádzke

  • Od 1.7 2022 do 31.7.2022 pracovisko Bodvianska 4, Bratislava pre všetky prihlásené deti z oboch pracovísk.

  • Na elokovanom pracovisku Šíravská 8, Bratislava bude od 1. 7. 2022 do 31.8.2022 prerušená prevádzka.

  • Začiatok nového školského roku a nástup do MŠ je 09/2022

V prípade ak u Vás nastala zmena a prihlásené dieťa nenastúpi, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť do 12.6.2022 prostredníctvom e-dupage, alebo triednej pani učiteľke.


Vedenie školy

bottom of page