Letná prevádzka
Vážení rodičia, prevádzka MŠ v čase letných prázdnin bude nasledovná

elokované pracovisko na Šíravskej 8

od 1.7. do 31.7. 2022 otvorená prevádzka pre nahlásene deti z oboch pracovísk

od 1.8. do 2.9.2022 (vrátane) prerušená prevádzka

Materská škola Bodvianska 4

od 1.7. do 2.9. 2022 (vrátane) prerušená prevádzka

Od 1.8. do 2.9. 2022 (vrátane) bude prerušená prevádzka na oboch pracoviskách z dôvodu vykonávania komplexnej hygieny pracovísk. Nástup v novom šk. r. 2022/2023 do MŠ je 5.9.2022 (pondelok).


Vytlačenú a podpísanú prihlášku donesie zákonný zástupca triednym učiteľkám.

S pozdravom

Mgr. Iveta Stranovská


Záväzná prihláška na dochádzku počas letnej prevádzky 2022 (1)
.docx
Download DOCX • 12KB