Informácie k nástupu detí k 2.9.2021

Vážení rodičia,


v prílohách tohto príspevku máte informácie k nástupu detí od 2.9.2021
Nástup 02.09. (1) (1)
.docx
Download DOCX • 16KB

informácie pre novo prijaté deti-1
.docx
Download DOCX • 15KB

bezpríznakovosť pre návštevníka
.docx
Download DOCX • 22KB

bezpriznakovost
.docx
Download DOCX • 24KB