Elokované pracovisko

Od 1.1.2021 sa k našej materskej škole pripojila aj Materská škola Šíravská ul. 8.

Informácie o nástupe detí po vianočných prázdninách sa bude týkať aj elokovaného pracoviska.

Vedenie materskej školy