top of page

Dotácia na stravu

Vážení rodičia,

venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu. Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič uplatní daňový bonus. Rodičia, ktorí si neuplatňujú daňový bonus sú povinní túto skutočnosť potvrdiť priloženým vypísaným čestným prehlásením o neuplatnení si daňového bonus, vypísať čestné prehlásenie a deti budú mať nárok na dotáciu na stravu. Dotácia na stravu na september bude poskytnutá iba týmto deťom, ktorých rodičia predložia čestné prehlásenie.

Dieťa z rodiny s nízkym príjmom alebo z rodiny poberajúcej dávky v hmotnej núdzi – príde osobne na sociálny referát, kde mu budú dané príslušné žiadosti o dotáciu na stravu a vysvetlený ďalší postup.


ČV - daňový bonus 2 (2)
.doc
Download DOC • 35KBbottom of page