Aktualizované, prevádzka MŠ od 8.2.2021

Milí rodičia,

na základe odporúčania RÚVZ a rozhodnutia krízového štábu MČ Bratislava - Vrakuňa bude MŠ Bodvianska s elokovaným pracoviskom Šíravská 8 bude naďalej pokračovať v prevádzke pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Zákonný zástupca sa preukazuje negatívnym testom nie starším ako 7 dní resp. potvrdením o prekonaní ochorenia Covid -19 nie starším ako 90 dní.


V prípade nových informácií o otvorení materskej školy Vás budeme informovať.


Mgr. Iveta Stranovská - riaditeľka poverená riadením