MDDNa svete je veľa detí

a na všetky slnko svieti,

a každé si v srdci želá,

aby slnka bolo veľa.


Nechže z neba jasne žiari,

nech sa smeje mamke v tvári,

nech svieti na prahu dverí,

aby deti žili v mieri.


Dnes buď, slnko, pošta zlatá

pre chlapcov i pre dievčatá,

pozdravy nes celým svetom

bielym, čiernym, žltým deťom.