2%Vážení rodičia a priatelia školy,


pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2 % zo svojich daní z príjmov. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%, pomôžte nám a finančné prostriedky budú použité pri skvalitňovaní výchovno – vzdelávacieho procesu a skvalitňovania vybavenia školy.

OZ Združenie rodičov detí Bodvianska 5083/4, 821 07 Bratislava, IČO: 51122570

OZ Združenie rodičov a priateľov detí ŠÍRAVKA, Šíravská 8, 821 07 Bratislava: IČO: 42172811

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov a tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ

- Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň

- Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane (v prílohe)

- Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Musí však byť minimálne 3 €.

- Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (v prílohe)

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak podávate daňové priznanie sami

-Vyplňte daňové priznanie.

- Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

- V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: obchodné meno – názov, sídlo, právna forma, IČO

-Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba

-Riadne vyplňte daňové priznanie.

-Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

-V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: obchodné meno – názov, sídlo, právna forma, IČO

-Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

-Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


potvrdenie o zaplateni dane
.pdf
Download PDF • 82KB

vyhlasenie o poukazani dane
.pdf
Download PDF • 80KB