Čitateľské dielničky

Naše detičky sa 22.6 zúčastnili Čitateľských dielničiek na tému Ja som život, Ja som smrť, v mestskej knižnici vo Vrakuni.


Deťom sa veľmi páčilo.

Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť.